#StandWithUkraine

Новини та події детальніше

Трансформація енергоаудиту будівель: Шлях України до підвищених кваліфікаційних стандартів

Антоніна Ситюк, головний спеціаліст відділу методологічного забезпечення та регулювання енергетичної ефективності Управління енергоефективності Міністерства  розвитку громад, територій та інфраструктури України, к.держ. упр.

В рамках курсу проекту TEAD для енергоаудиторів будівель Антоніна підкреслила зацікавленість міністерства у наповненні ринку енергоаудиторів будівель дійсно високофаховими спеціалістами, що відповідатимуть сучасним вимогам до їх кваліфікаційного рівня, у зв’язку з чим міністерством комплексно змінено правила сертифікації енергоаудиторів будівель.

Фундаментом можливості переходу на нові правила стало запровадження в Україні національної рамки кваліфікацій, яка виступає одним із ключових інструментів налагодження ефективної взаємодії сфери освіти і ринку праці, що забезпечує зрозумілість та порівнюваність освітянських систем, ґрунтується на європейських і національних стандартах та принципах забезпечення якості освіти. Перехід на систему кваліфікацій було враховано при внесенні змін до Закону України «Про енергетичну ефективність будівель».

В центрі нової процедури сертифікації енергоаудиторів будівель знаходиться професійний стандарт енергоаудитора будівель. Його розроблення було ініційовано міністерством із залученням фахового середовища експертів галузі, освітян, науковців, практикуючих енергоаудиторів. На сьогодні він чинний: Професійний стандарт енергетичного аудитора будівель (наказ Мінінфраструктури від 22 вересня № 859) https://register.nqa.gov.ua/uploads/0/544-energeticnij_auditor_budivel.pdf

Професійну кваліфікацію енергетичного аудитора будівель віднесено до 7 рівня національної рамки кваліфікацій. Професійна назва роботи «Енергетичний аудитор будівель» внесена Мінекономіки
23 червня 2023 р. до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 №327.

Відповідно до процедури передбаченої нормативно-правовими актами щодо присвоєння/підтвердження/визнання професійної кваліфікації енергоаудитора будівель та сертифікації енергоаудиторів будівель, майбутні енрегоаудитори мають звернутися до акредитованих Національним агентством кваліфікаційних центрів, де вони проходять процедуру оцінювання і отримують сертифікат про присвоєння професійної кваліфікації енергоаудитора будівель (видається один раз на все життя) та сертифікат енергоаудитора будівель (підлягає поновленню кожні 5 років). В Україні вже є декілька акредитованих кваліфікаційних центрів за професією енергоаудитор будівель, які вже можуть здійснювати оцінку майбутніх енергоаудиторів будівель.

То ж професія енергоаудитора будівель в Україні тепер є більш визначеною та значущою. Відповідний фаховий рівень підготовки майбутніх енергоаудиторів будівель ми прагнемо підвищувати, зокрема, завдяки проекту TEAD, навчальні матеріали якого будуть доступні і після завершення курсу. Та звичайно розраховуємо на вищі навчальні заклади, підготовлені викладачі яких зможуть доносити отримані знання далі за принципом тренери для тренерів.

Проект TEAD для нас, це насамперед, можливість комплексно підходити до державної політики сфери енергоефективності, зокрема щодо енергоадуиторів будівель, роль яких важко переоцінити в сучасних умовах потреб в термомодернізації та відбудові. Тому ми дуже вдячні нашим європейським партнерам, професійній команді TEAD, учасникам проекту за можливість не зупинятися навіть в такий непростий час!

Поділитися цією публікацією