#StandWithUkraine

Підтримка реалізації Енергетичної стратегії України

Тренінги для енергоаудиторів та технічних дизайнерів в Україні

Програма TEAD підтримує реалізацію Енергетичної стратегії України шляхом сприяння розбудові технічного потенціалу країни у сфері проведення енергоаудитів, а також покращення якості проектування (енергоефективних) об’єктів. Усі заходи проєкту реалізуються на основі підходу гендерної рівності!

Неефективне використання енергії в поєднанні із значно заниженими за рахунок державних субсидій цінами на енергоносії, а також сучасні політичні виклики обумовили необхідність термінової реформи сектору енергетики. Існує чітка потреба у підвищенні енергоефективності та забезпеченні виконання енергетичної політики країни. Таким чином, програма TEAD сприяє реалізації рішення України про повну інтеграцію до європейської енергетичної структури, принципів і практик, а також виконання всіх зобов’язань, покладених на Україну у рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Наші пріоритети

Чому Проєкт TEAD є важливим?

Покращити якість енергоаудиту

Цей Проєкт розроблено на запит технічної допомоги в секторі ЕЕ, поданий урядом України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Проєкт розроблено з метою запровадження програм професійної підготовки енергоаудиторів та проєктувальників з метою створення достатньої бази кваліфікованих місцевих спеціалістів, які зможуть якісно проводити енергоаудит будівель, промислових об’єктів, включаючи енергоємні сектори промисловості і МСП.

Підвищення ролі жінок

Загальна мета цього проєкту полягає у сприянні покращенню якості енергоаудиту для всіх кінцевих споживачів, шляхом підготовки енергоаудиторів на місцевому рівні із рівним залученням до цього процесу жінок. Результати енергетичних аудитів надалі будуть використовуватися проєктувальниками проєктувальниками для успішної реалізації програм енергоефективності житлових і громадських будівель, а також промислових підприємств, малих та середніх підприємств. У структурі Проєкту передбачено п’ять складових. Компонент номер п’ять присвячено підвищенню ролі жінок.

Створення мереж і підвищення загальної обізнаності

Заходи з підвищення обізнаності та створення мереж покликані підтримати успішну реалізацію проекту TEAD і підвищити видимість професії енергоаудитора. Діяльність спрямована на збільшення регіонального охоплення кваліфікованих енергоаудиторів, розвиток мереж та розбудову партнерства з відповідними зацікавленими сторонами, такими як місцеві органи влади, професійні асоціації та роботодавці. Основною метою є розбудова регіональних мереж енергоаудиторів, із залученням жінок до сектору енергоаудиту, що сприятиме підвищенню якості енергоаудиту, який здійснюватимуть місцеві енергоаудитори з належною професійною підготовкою, для всіх кінцевих споживачів, включаючи промисловість та МСП.

Основні компоненти Проєкту TEAD

Аналіз правового поля та ринку енергоаудиту в Україні

Оцінка ролі жінок в сфері енергетичного аудиту, включаючи аналіз можливостей, «вузьких місць» і прогалин у порівнянні з найкращою практикою; рекомендації щодо дій з усунення «вузьких місць» у професійно-технічній та професійній кваліфікаціях енергоаудиторів

Програма підготовки тренерів

Впровадження якнайменш трьох (онлайн) програм підготовки тренерів (будівлі/промисловість /проєктувальники) для основної групи тренерів тривалістю не менше двох тижнів; після цього впровадження тренінгових програм для більш чисельної групи енергоаудиторів та проєктувальників.

Рівноправне залучення жінок

Однією з головних цілей Проєкту TEAD є залучення жінок до сфери енергоаудиту. Жінкам-енергоаудиторам буде забезпечено допомогу, щоб вони діяли як представниці кар’єри жінок в енергетичному секторі шляхом розбудови регіональних мереж для енергоаудиторів.
Жінки як провідники змін

Посилення ролі жінок у енергетичному секторі

Ключовим аспектом Проєкту TEAD є залучення жінок до професії енергоаудитора та, загалом, працевлаштування жінок в енергетичному секторі. Інтерв’ю, проведені в організаціях, що займаються енергоаудитом, свідчать про те, що одним з ключових бар’єрів для працевлаштування жінок у цьому секторі є той факт, що на інженерних спеціальностях в університетах навчається менше жінок. За оцінками Асоціації енергоаудиторів, на сьогодні жінки становлять близько 20% від загальної чисельності зареєстрованих в країні енергоаудиторів, і серйозні перешкоди, які б заважали жінкам опанувати цю професію відсутні, окрім необхідності мати відповідну технічну освіту. У рамках Проєкту встановлено амбітну ціль – забезпечити представництво жінок серед слухачів програм підготовки на рівні 50%.

У посиленні ролі жінок у сфері енергоаудиту важливе місце може посідати енергоефективність як політичний інструмент, який сприяє демократизації та підвищенню самооцінки жінок, а також дозволяє жінкам виступати активними провідниками змін та особами, які приймають рішення в енергетичному секторі. Жінки мають великий потенціал як провідники змін і можуть стати рушійною силою у переході до чистої енергетики, наближаючи нас до досягнення кліматичних та енергетичних цілей ЄС, встановлених на 2030 рік.

Додайте тут текст заголовка

Ключові експерти Проєкту TEAD

Ключовий експерт 1 – Керівник групи: пан Мортен Сондергаард
Експерт з енергоефективності з більш ніж 35-річним досвідом роботи за міжнародними проєктами. Спеціалізується на наданні технічної допомоги та консультаційних послуг у сфері енергоефективності, зокрема, що стосуються формулювання політики та розроблення нормативно-правових актів, включаючи розробку планів дій, стратегій та програм навчання, які сприяють підвищенню рівня енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії. Досвід розробки тренінгових та екзаменаційних матеріалів для підготовки національних енергоаудиторів та експертів з енергоаудиту та енергоменеджменту.
Ключовий експерт 2 – Енергетичний аудит у приватних та громадських будівлях – Старший експерт: пані Катерина Шишка
Є досвідченим експертом з питань енергетики з більш ніж 15-річним досвідом роботи в сфері енергоефективності та енергоаудиту, здобутим в Україні. З 2009 року проводила аудит (сертифікацію) енергоефективності будівель та інспекцію інженерних систем (відповідно до Методики розрахунку енергоефективності будівель та Закону «Про енергоефективність будівель») та брала участь у підготовці Техніко-економічні обґрунтування енергоефективних проєктів у громадських будівлях.
Ключовий експерт 3 - Енергетичний аудит в промисловості, малому та середньому бізнесі – Старший експерт: пан Анатолій Чернявський

Має ступінь к.т.н. у сфері енергоефективності та сертифікований як Європейськйи енергоменеджер (EUREM), експерт ЮНІДО з оптимізації систем стисненого повітря та впровадження систем енергетичного менеджменту. Як національний та міжнародний експерт, Анатолій має більш ніж десятирічний досвід роботи у програмах технічної допомоги та проєктах з енергоефективності та зміни клімату (Група Світового банку, ЄБРР, GIZ, ЮНІДО, USAID). Він брав участь у розробці 15 національних та гармонізованих міжнародних стандартів з енергоаудиту та енергоменеджменту. Як провідний енергоаудитор приймав участь у понад 200 енергоаудитах промислових підприємств України та Казахстану. Пан Чернявський працює близько двадцяти років в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського, обіймаючи наразі посаду доцента.

Ключовий експерт 4 – Гендерні питання і комунікація – Старший експерт: пані Шанталь Ван ден Боше
Пані Шанталь Ван ден Боше є досвідченим експертом з комунікацій та підвищення обізнаності з більш ніж 15-річним досвідом роботи з неурядовими організаціями та установами в Україні, Грузії, Молдові та Киргизстані. Має досвід розробки та впровадження комунікаційних проєктів та проєктів з розширення прав і можливостей жінок у сфері пом’якшення наслідків зміни клімату та підвищення енергоефективності. Має ступінь магістра слов’янознавства та східноєвропейського країнознавства, а також ґендерних досліджень. З 1992 по 1996 рік працювала журналісткою в Україні та Росії.

Наші зацікавлені сторони

Головним бенефіціаром Проєкту TEAD є Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрегіон).

Ключовими зацікавленими сторонами цього Проєкту також є відповідні міністерства, а саме: Міністерство енергетики, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, Міністерство економіки України, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. Поряд з цим важливими учасниками є органи законодавчої влади та органи виконавчої влади, й такі установи, як Державний фонд енергоефективності, заклади вищої освіти та МСП, а також громадські організації на національному та місцевому рівнях.

Трансформація енергетичної галузі та перехід на відновлювані джерела енергії є викликом для українських громад, особливо в нинішній ситуації. У час післявоєнної «зеленої» відбудови енергетика має бути в центрі уваги держави. Її трансформація та перехід на відновлювані джерела енергії допоможуть громадам стати енергонезалежними та стимулювати розвиток економіки на місцях.

У 2021 році набув чинності новий Закон «Про енергетичну ефективність», яким передбачено розробку у громадах муніципальних енергетичних планів (МЕП). Як громади можуть працювати з центральними органами влади і чому це важливо для обох сторін? Проєкт TEAD в Україні проведе разом з Міністерством всебічне картографування перешкод та надасть рекомендації щодо вдосконалення політики та законодавчої бази в сфері енергетичних аудитів та енергетичних сертифікатів.

Консорціум виконавців Проєкту TEAD

У тісній співпраці з бенефіціаром проєкту, Міністерством розвитку громад та територій, Проєкт виконує консорціум на чолі з Kommunalkredit Public Consulting GmbH (Австрія); партнери консорціуму: Danish Energy Management A/S (DEM Denmark), Integration Umwelt & Energy GmbH (Німеччина), E7 Energy Market Analyse GmbH (Австрія), AENOR International SAU (Іспанія) та WECF e.V. (Німеччина).